Köpvillkor

Beställning hos Recaremed kräver godkännande av samtliga köpvillkor. Genom att lägga din order samtycker du till avtals- och betalningsvillkor som anges nedan. Samtliga villkor gäller vid företagsköp. Observera att privatperson som önskar genomföra beställning hos Recaremed ombeds kontakta Recaremed för att ta del av de villkor som gäller gentemot konsument.

1. ALLMÄNNA VILLKOR
Våra priser är angivna exklusive moms.

2. PRISÄNDRINGAR
Vi förbehåller oss rätten att ändra våra priser. Det pris som anges i orderbekräftelsen är alltid det pris som gäller, förutom vid uppenbart fel.

3. LEVERANSTID
– Vid direktbetalning: Efter lagd order och då betalning inkommit till oss skickar vi normalt din produkt inom 1-3 arbetsdagar.
– Vid fakturabetalning: Efter lagd order och då faktura utfärdats av antingen Recaremed eller samarbetspartner skickar vi normalt din produkt inom 1-3 arbetsdagar.

Vid eventuell försening och fördröjd leveranstid med minst fem arbetsdagar utöver den normala leveranstiden på 3-6 arbetsdagar har Du som konsument rätt att utan kostnad häva köpet, om du inte godkänner den föreslagna nya leveranstiden.

I sådana fall det i produktbeskrivningen anges att en vara är en beställningsvara bestäms leveransen av din order av den vara i din beställning som har längst leveranstid.

4. FRAKTKOSTNAD
(Följande uppgifter gäller endast frakt inom Sverige).

– Fraktkostnad om 99 kr tillkommer vid beställning av färre än 20 stycken flaskor eller burkar för flytande läkemedelsavfall. Vid beställning av ett antal över 20 stycken, eller vid beställning av andra produkter/tillbehör i Recaremeds sortiment i samband med köp av Recarebox 3, 6 eller 12, utgår ej kostnad för frakt.

– Vid beställning av enbart sådana produkter som räknas som tillbehör tas en fraktkostnad ut om X kr.

– Beställning av Recarebox är alltid fraktfritt. Tur- och returfrakt ingår vid beställning av Recarebox 3, 6 och 12 samt då kunden beställer fler än 20 stycken flaskor eller burkar för flytande läkemedelsavfall.

– Retur av läkemedelsavfall kräver att kund betalat den faktura som avser denna typ av tjänst.

– Obs! Vissa orter har s k. ortstillägg (se bifogad lista med postnummer). Ortstillägg omfattar ett tillägg motsvarande 25kr per kolli. Ett alternativ till ortstillägg är att kunden hämtar och lämnar sitt kolli på närmaste postombud.

5. LEVERANSSÄTT
Vi använder oss av Posten AB för våra försändelser. Du hämtar försändelsen när det passar dig hos något av Postens ombud. Du får en avi när försändelsen finns att hämta på ditt serviceställe. Försändelsen skall hämtas personligen av beställaren, alternativt av fullmaktsinnehavare.

Recaremed levererar enbart inom Sverige. Vid intresse av leverans utanför Sveriges gränser, kontakta Recaremed för att vidare kommunicera kring möjligheterna för detta.

6. BETALNING
Recaremed erbjuder fakturabetalning av din produkt/vara/order.

Efter lagd order får du en orderbekräftelse skickad till dig via e-post. Kontakta oss omedelbart om denna orderbekräftelse skulle utebli.

– Fakturabetalning: Ingen ytterligare avgift avseende faktura tillkommer. För att handla mot faktura måste beställande företags organisationsnummer anges.
Recaremed förbehåller sig rätt att ta en kreditupplysning, samt göra nödvändig kreditbedömning av kund. Kunder som ej är kreditvärdiga hänvisas till förskottsbetalning.

Betalning ska vara Recaremed till handa inom 30 dagar. Vem som ska tillhandahållas betalning framgår av faktura. Vid försenad betalning utgår lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 14 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

– Betalning via bankgiro: Ingen extra avgift tillkommer. Förskottsbetalning görs till följande bankgironummer tillhörande Recaremed: 519-3529. Ange vid betalning fullständigt företagsnamn, organisationsnummer samt kundnummer. Vi behandlar din order så snart betalningen gått igenom.

7. BESTÄLLNING
Recaremed har alltid rätt att annullera ordrar som ej ännu blivit bindande. Ordern blir bindande först efter att Recaremed skriftligen bekräftat den. Detta innebär att om något hinder föreligger som gör att Recaremed inte kan leverera utan orimliga ansträngningar, eller annat skäl förhindrar leverans, så är Recaremed ej skyldiga att tillhandahålla produkten. Observera att detta gäller både i fråga om företagsköp och konsumentköp.

8. EJ UTHÄMTADE FÖRSÄNDELSER
Skulle försändelse/paket inte hämtas ut debiterar Recaremed kunden en avgift motsvarande de faktiska kostnaderna för returfrakt, expeditionsavgift och hantering.

– Vid bankgirobetalning: Då en produkt inte hämtats ut skickas denna tillbaka till oss, vi åtar oss förvaring av produkten i tre veckors tid, därefter ska de tidigare nämnda faktiska följdkostnaderna betalas för att ytterligare en gång skicka ut försändelsen (notera minsta kostnad 425kr exkl. moms).

– Vid fakturabetalning: Då en produkt inte hämtats ut och istället skickats tillbaka till oss skickar vi inte ut denna på nytt om ej hela köpeskillingen enligt faktura betalats. För att försändelsen ska skickas ut ytterligare en gång efter att köpeskillning enligt faktura erhållits, ska kund betala de tidigare nämnda faktiska följdkostnaderna (notera minsta kostnad 425kr exkl. moms).

9. FELAKTIGT ANGIVEN ADRESS
Om felaktig adress anges och detta resulterar i att försändelsen ej kan levereras och istället skickas tillbaka till Recaremed, debiteras kunden en avgift motsvararande de faktiska omkostnaderna detta medför.

10. LEVERANSFÖRSENING
Recaremed reserverar sig för att det i enstaka fall kan ta längre tid att leverera. I de allra flesta fall skickas våra ordrar nästkommande vardag om du lagt din order före 12:00, i vissa fall kan det ta upp till 7 arbetsdagar. I sådant fall det tar längre än 7 arbetsdagar att leverera ut från vårt lager kontaktar vi dig angående en ny leveranstid.

11. REKLAMATIONER
Vid fel i varan, fel på leverans eller liknande, kontakta omedelbart Recaremed. Antingen via telefon: 0702-90 93 93, eller via e-post: info@recaremed.se.

12. GARANTI
Samtliga produkter du köper hos Recaremed omfattas av en funktionsgaranti, garantitiden för respektive produkt anges i produktbeskrivningen.

13. TRANSPORTSKADOR
Recaremed är ansvarig för att din vara kommer fram till dig oskadad. Därför är det viktigt att du omgående rapporterar skador eller bortkomna försändelser till oss på: info@recaremed.se. Om varan skadas eller kommer bort då du återsänder den till oss så är du dock ansvarig. Om paketet är transportskadat eller uppbrutet rekommenderar vi dig att omgående anmäla detta till Posten eller uthämtningsstället.

Ska du som kund av någon anledning återsända din vara till oss är du ansvarig för att varan kommer fram samt att den är hel, därför rekommenderar vi att alla försändelser skickas med rekommenderad försändelse till oss.

14. RETUR
Vid retur av produkt, som inte beror på funktionsfel eller liknande fel i varan, tas en avgift ut motsvarande Recaremeds faktiska kostnader för detta.

15. PERSONUPPGIFTER
Då du registrerar Dig vid beställning godkänner Du att vi lagrar dina uppgifter för att tillhandahålla den vara Du beställt. Personuppgiftslagen ger dig rätt att begära informationen vi registrerat på dig, du kan begära rättelse eller borttagning av den från vårt register. Vill du göra detta kontaktar du oss på info@recaremed.se. Vi säljer eller överlåter inte några personuppgifter till andra företag eller privatpersoner.

16. FORCE MAJEURE
Då Recaremed blir förhindrade i sitt fullgörande med anledning av Force Majeure, d v s händelse utanför vår kontroll, är vi befriade från påföljd. Givetvis återbetalas köpeskilling om det som beställts inte kan levereras.

17. ÖVRIGT
– Vi reserverar oss för eventuella skrivfel.

Användning av produkten (utdrag ur den rutin som medföljer produkten). Ansvar vid användning – ”Vid användning av någon av Recaremed produkter förbinder ni er att hantera och sortera läkemedelsavfallet enligt bifogade instruktioner. Ett felaktigt användande kan vara farligt för människor och miljö samt medföra ökade kostnader för hantering och destruktion. Recaremed kommer att debitera er i efterhand för faktiska kostnader till följd av felaktig hantering och sortering. Ni ansvarar för att instruktionen implementeras hos berörd personal på de enheter som hanterar läkemedel eller läkemedelsavfall”.

Instruktionens omfattning och avgränsningar – ”Denna instruktion omfattar hantering av läkemedelsavfall som uppkommer i er verksamhet. Instruktionen omfattar inte hantering av skärande och stickande avfall, smittförande avfall, farligt avfall eller avfall från kemiska produkter. Om kunden använder annat emballage än de avfallslådor som ingår i inköpt Recarebox system eller skickar fler kolli än de som ingår kommer Recaremed debitera kunden för den ev. skada som uppstått”.

18. FÖRÄNDRING AV VÅRA VILLKOR
Vi förbehåller oss rätten till att när som helst förändra våra försäljningsvillkor.