Våra tjänster

Vår kunskap och våra tjänster förenklar och förbättrar hanteringen av överblivet läkemedel samt stickande, skärande och smittförande avfall på arbetsplatser och i hemsjukvården. Vi gör det enkelt!

Överblivet läkemedel – ordning och reda med Retursystemet Recarebox

Retursystemet Recarebox hjälper er att hantera överblivet läkemedel enkelt och säkert, vilket sparar både tid och pengar. Med leverans och hämtning på plats minskar ni risker och frigör arbetstid.

Tjänsten är utformad för all hälso- och sjukvård, såsom äldreboenden, servicehus och vårdcentraler. Ett särskilt fokus finns på att tjänsten ska fungera även för mindre verksamheter inom bland annat hemsjukvård, korttidsboenden och lantbruk.

En recarebox från Recaremed med läkemedelsavfall framför som visar hur mycket som är förpackningar

Så här går det till

Efter beställning i vår webbutik kommer Recarebox direkt till arbetsplatsen. Den innehåller allt som behövs för att sortera och lagra läkemedelsavfallet.

Anvisningarna i lådan visar hur sortering och packning ska ske. Att sortera bort förpackningarna minskar avfallsmängderna med upp till 40 % och försvårar dessutom stölder.

Så småningom beställer personalen hämtning via webbutiken och Recarebox hämtas följande dag. Transporten är spårbar hela vägen och vi ser till att Recarebox går till kontrollerad förbränning.

Med Retursystemet Recarebox får ni

  • ett färdigt, genomtänkt och strukturerat upplägg för hantering av överblivet läkemedel
  • en tjänst utan bindningstid där hela hanteringskedjan ingår i priset
  • en tjänst som gynnar både kvalitet, personsäkerhet, miljö och ekonomi

Här hittar du det kompletta retursystemet för överblivet läkemedel

Denna film på 20 sekunder ger en kort inblick i hur Retursystemet Recarebox ser ut och fungerar:

Produktblad Recarebox (PDF)

Kliniskt avfall – komplett hantering med Sjukvårdens miljötjänst

För hantering av skärande, stickande och smittförande avfall och läkemedelsavfall gäller särskilda krav, bland annat på behållare och transportrutiner. Sjukvårdens miljötjänst uppfyller alla de krav som ställs.

I tjänsten ingår leverans, hämtning med miljöbilar samt destruktion. Alla emballage är ADR-godkända för transport av farligt gods. Dessutom tar vi ansvar för att all dokumentation fylls i när avfallet hämtas.

Här hittar våra pakettjänster för hantering av smittförande, stickande och skärande avfall

Produktblad Sjukvårdens Miljötjänst (PDF)