• Hämtning
  • Leverans
  • Destruktion

En helhetslösning för farligt avfall

Sjukvårdens miljötjänst för kliniskt avfall

Populär produkt: Kanylburk 3,0 Liter

Sjukvårdens miljötjänst för kliniskt avfall.
I tjänsten ingår fri leverans, hämtning och destruktion. För hanteringen av avfallet gäller särskilda restriktioner, allt från behållares utformning och säkerhet, till hämtning och leverans till destruktion.
Sjukvårdens miljötjänst uppfyller alla ställda lagkrav för hantering av skärande/stickande, smittförande avfall och läkemedelsavfall. I tjänsten ingår hämtning med miljöbilar. Alla våra emballage är ADR-godkända för transport av farligt gods. Vi tar ansvar för att all erforderlig dokumentation är korrekt ifylld när avfallet hämtas.
Ladda ner broschyr

Ett enklare sätt att hantera skärande och stickande avfall

Hela flödet ingår i inköpriset: burkar, transporter och transportdeklarationer samt destruktion

1

Beställ kanylburkar på vår webbplats, enkelt och smidigt

2

Beställ hämtning när kanylburkarna är fulla

3

Vi upprättar transportdokument, hämtar och destruerar avfallet

Underkategorier

Produkter