UN3291 med gravering.

En gravering i plasten på en behållare för smittförande avfall.