Referenscase: Sandvikens kommun

För smidigare hantering av överblivet läkemedel

Med retursystemet Recarebox jobbar Sandvikens kommun på ett nytt och modernt sätt för att hantera överblivet läkemedel. Läs om kommunens smidiga övergång – från tidskrävande och osäker hantering till ökad säkerhet, förbättrad arbetsmiljö och betydligt bättre ordning och reda.

Två personer med olika ansvarsområden inom sjukvården i Sandvikens kommun intygar att de nya arbetsrutinerna har förbättrat hanteringen av överblivet läkemedel och stickande och skärande avfall. På flera punkter inom äldreomsorgen och hemsjukvården.

Lämnade läkemedelsavfallet själva

Tills nyligen jobbade hela Sandvikens kommun – som många andra kommuner och privat sjukvård fortfarande gör – att själva lämna sitt läkemedelsavfall till apoteket.
– Det överblivna läkemedlet lades i plastpåsar innan det bars iväg till närmsta apotek. Oftast förvarades läkemedelsavfallet i sjuksköterskornas läkemedelsrum/skåp, berättar Karin Lindqvist, medicinskt ansvarig sjuksköterska Sandvikens Kommun Omsorgsförvaltningen.

När påsarna var fulla tog någon av sjuksköterskorna eller en vaktmästare dem till apoteket för destruktion.

Låg öppet i plastpåsar

– Hanteringen kändes förstås inte bra. Och det som kanske var det största problemet var att det var väldigt lätt att stjäla läkemedelsavfallet eftersom det låg öppet i plastpåsar. Dessutom var exponeringen hög eftersom 10-12 personer från personalen på äldreboendet hade tillgång till läkemedelsrummet under hela dygnet, säger Karin Lindqvist.
Vid apotekets läkemedelsgranskning fick Sandvikens kommun varje år nedslag på hur hanteringen av överblivet läkemedel sköttes. Samtidigt som alla visste att hanteringen var eftersatt visste ingen hur de skulle åtgärda problemet.

– Efter att vi upptäckte retursystemet Recarebox har vi sett stora vinster. Framför allt har vi ökat säkerheten eftersom de insynsskyddade läkemedelsavfallslådorna, i kombination med sorteringsinstruktioner och avfallspåsar, förebygger stölder. En annan stor säkerhetsvinst är att vi nu inte längre behöver gå iväg med läkemedelsavfallet, utan det hämtas av bud vid dörren på varje arbetsplats dagen därpå. Det innebär att vi slipper utsätta oss för de risker som uppstår när vi åker eller går till apoteket. Genom Recarebox får vi i stället en kontrollerad hämtning och transport av avfallet. Dessutom har vi numera en säker destruktion. Att någon annan hämtar avfallet åt oss betyder förstås också att vi spar mycket tid, och kan fokusera på det vi egentligen ska göra., säger Elisabeth Åslund, sjuksköterska på Åsgården äldreboende i Järbo och Karin Lindqvist samstämmigt.

Inga anmärkningar vid läkemedelsgranskningarna

En annan viktig sak som Recarebox fört med sig är att farmaceupten vid läkemedelsgranskningen inte längre har något att anmärka på hur hanteringen av överblivet läkemedel sköts.

Efter att retursystemet Recarebox införts i hela Sandvikens kommun implementeras nu rutiner där all personal jobbar på samma sätt. Till hjälp finns det korta beskrivande instruktionsfilmer på Recaremeds hemsida och sorteringsinstruktioner i broschyrer som på ett enkelt sätt förklarar hur retursystemet Recarebox fungerar. Det gör det verkligen betydligt enklare att få in det nya arbetssättet i kommunens rutiner, handböcker och instruktioner.