Referenscase: Enskededalens servicehus

”Alla som bedriver hälso- och sjukvård borde ha denna lösning”

Tabitha Nodeh Enskededalens servicehus

Enskededalens servicehus i södra Stockholm har med några enkla medel och på kort tid förbättrat sin hantering av läkemedelsavfall. Genom att använda retursystemet Recarebox har de i dag få stölder av läkemedel, mer ordning och reda samt minimerad risk för rån.

Enskededalens servicehus hade flera skäl till varför de ville ändra sina rutiner för hanteringen av läkemedelsavfall. Främst ville de förbättra hanteringen och begränsa stölderna av läkemedel.

Det som servicehuset vill lyfta fram som den största förbättringen efter att de började använda retursystemet Recarebox hänger ihop med att personalen inte längre lämnar läkemedelsavfallet på apoteket. Allt läkemedelsavfall hämtas numera av bud, som transporterar bort det för destruktion.

Låg risk för läkemedelsstölder

– Efter att vi nu har använt systemet en tid ser vi stora förbättringar. Det gäller främst en betydligt bättre arbetsmiljö. Att alla som har tillgång till läkemedlen inte kommer åt dem lika lätt som tidigare betyder att risken för stölder har minskat, berättar Tabitha Nodeh, kvalitetsansvarig för hälso- och sjukvårdspersonalen och biträdande enhetschef på Enskededalens servicehus.

Innan Enskededalens servicehus började använda Recarebox lades allt läkemedelsavfall i plastpåsar. När påsarna var fulla gick personalen med dem till apoteket.

– Alla som bedriver hälso- och sjukvård, och alltså hanterar läkemedel, borde ha Recarebox. Jag tror att många går på i samma hjulspår och inte vet om att möjligheten finns. Retursystemet är så enkelt. När kartongerna är fulla beställer man hämtning på Recarebox hemsida. När man behöver nya kartonger beställs de på hemsidan. Sedan sköts allt automatiskt – oerhört smidigt.

Enskededalens servicehus består av 166 lägenheter och 20 vårdomsorgsboenden. 90 procent av de boende har APO-doser, det vill säga doser som iordningställts av apoteket. Sju sjuksköterskor hanterar allt läkemedelsavfall.

Skapa bättre arbetsmiljö

– Det som driver mig i förändringsarbetet är att skapa en bättre arbetsmiljö för alla. Och att ändra rutiner kräver en hel del arbete. Men nu flyter det mesta på bra och avdelningschefen Leif Kananen och MAS:en (medicinskt ansvarig sjuksköterska) Carina Thörnblom har betytt mycket för att vi har kunnat genomföra dessa nya rutiner. Recaremed, företaget bakom Recarebox, är väldigt tillmötesgående och det är aldrig något strul med leveranserna.

Enskededalens servicehus använder Recaremeds filmer för att utbilda personalen och visa hur retursystemet fungerar. Alla nyanställda får en introduktion i hur läkemedelsavfallet hanteras.

– Det här är framtidens sätt att hantera läkemedelsavfall. Jag vill absolut inte byta tillbaks till vårt gamla system.