Recaremeds Miljöpolicy

Recaremed har som mål att förbättra hanteringen av läkemedelsavfall, stickande & skärande samt smittförande avfall. Recaremed erbjuder kostnadseffektiva, lagliga, säkra och miljöriktiga tjänster (gröna lösningar) som är bra för både användare, företag och miljön.

Recaremed gör det lätt att göra rätt på ett lagligt sätt, även för mindre och utspridda verksamheter. I våra tjänster ingår allt i inköpspriset, vi levererar, hämtar och destruerar avfallet.

Vi vill bygga grönt Samarbete med våra kunder och partners där det är viktigt för att lyckas med vårs gröna lösningar.

Därför utvecklar och erbjuder vi gröna lösningar och gröna projekt till våra kunder och arbetar för att varje projekt och leverans blir en god grön referens för framtida affärer.

 

Vår målsättning driver oss framåt

Vi höjer nivån på vårt gröna erbjudande från år till år, det som är grönt idag är inte grönt i morgon. Därför har vi högt uppsatta miljömål som vi följer upp för att ytterligare utveckla våra arbetssätt och verktyg för ständig förbättring.

 

Vi har hög kompetens

Vi säkerställer att vi har rätt kompetens i organisationen genom kontinuerlig utbildning, erfarenhetsutbyte och utveckling av vårt sätt att arbeta för att nå våra högt uppsatta miljömål.

 

Vi överträffar externa krav

Vi följer lagar, förordningar och kontraktskrav som en miniminivå och arbetar för att erbjuda gröna lösningar utöver det som normer och lagar kräver.

 

Vi tar ansvar

Vi ska ta ansvar för vår miljöpåverkan i alla led. Därför ställer vi höga krav, inte bara på oss själva utan även på våra leverantörer, underentreprenörer och andra samarbetspartners. Dessa principer ansluter till Recaremed övriga policies. Vårt sätt att vara, Kvalitetspolicy. Tillsammans med våra arbetssätt och verktyg finns de samlade i vårt ledningssystem.

 

Vårt sätt att arbeta

Det är genom att hela tiden utveckla oss, våra arbetssätt, erbjudanden och relationer som vi arbetar bäst.