Transportbox biologiskt ämne

Recaremed levererar transportboxar till Region Östergötland

Recaremed levererar transportboxar för smidig distribution av covidvaccin till Region Östergötland. Några faktorer som avgjorde regionens val var att boxen med råge klarade kylvalideringen och att Recaremed kunde leverera den snabbt.

Region Östergötlands allra viktigaste krav för val av transportbox är att den klarar att hålla en temperatur på 2-8 °C under minst sex timmar. Vilket är en godkänd temperatur för vaccinets hållbarhet när det har tagits ut ur frysen.

– Vi är tacksamma att vi får vara med och bidra med en bra lösning som hjälper Region Östergötland att få ut covidvaccinet till de som behöver det, Säger Dag Malgeryd, vd och grundare av Recaremed AB.

Recaremeds box klarade Region Östergötlands kylvalidering på ett mycket övertygande sätt. Det visade sig att boxarna med kylklampar höll temperaturen betydligt längre än regionens högt ställda krav.

Möjligheten att använda boxarna efter pandemin spelade också in i valet. Hittills har Recaremed levererat 80 boxar till Region Östergötland.

Boxarna används för att fördela vaccin till vårdcentraler, vaccinationscentraler och vaccinationspunkter för sjukvårdspersonal på sjukhusen i Linköping, Norrköping och Motala.

Om Recaremeds Tanosbox

Transportboxen för distribution av covidvaccin är en Transportbox systainer® T-loc från Tanos. Boxens EPP-inredning kan lyftas ur och diskas. EPP-inredningen kan utrustas med avdelare och kylklampar som håller isär vaccinet från kylklamparna och säkerställer att vaccinet hålls kylt under hela transporten till vårdcentralen.

Boxarna kan kopplas samman med varandra på höjden och är, förutom att de håller höga temperaturkrav i minst sex timmar, uppskattade för den låga vikten, robustheten och att de är enkla att hålla rena. Boxarna är låsbara och kan plomberas, vilket är en förutsättning för att de ska klara en mycket hög säkerhetsnivå. Boxarna har även en adresskortshållare på alla sidor som enkelt uppdateras med en whiteboardpenna.

För att kunna skilja på de egna boxarna och andras boxar har många av våra kunder valt att märka sina egna boxar med ett handtag eller lås i en egen unik färg. Färgen är en igenkänningsfaktor vilket underlättar för transportörerna och vårdcentralerna med flera.

Boxen finns i tre storlekar med benämningen T-loc 3, T-loc4 och T-loc 5. Läs mer om våra transportboxar.
Boxen kan också med fördel användas till laboratorieverksamhet för att skicka patientprover. Läs mer om transportboxar för patientprover.