Recarebox Retursystem för läkemedelsavfall

Recarebox

Ett komplett retursystem för överblivet läkemedel

Med Retursystemet Recarebox får du ett strukturerat upplägg som skapar ordning och reda, utbildning av berörd personal, färdiga instruktioner som minskar volymen läkemedelsavfall. Tjänsten har klimatsmart arbetsplatsleverans och hämtning, en spårbar destruktion med kvittens. Retursystemet Recarebox förebygger stölder och kan vid behov utrustas med säkerhetstejp eller låsbart plåtskåp.

Så här fungerar det

Varför bör personalen sluta gå till apoteket med överblivet läkemedel från arbetsplatsen?

Många av våra kunder gick tidigare till ett apotek med sitt läkemedelsavfall tills man upptäckte fördelarna med tjänsten Recarebox för överblivet läkemedel.

Vi får ofta höra att det är gratis att lämna läkemedelsavfall på ett apotek men man räknar inte vad arbetstiden kostar och vilka risker det innebär.

Vad finns det för risker kring att låta personal hantera överblivet läkemedel?

En av säkerhetsriskerna vi har identifierat vid hantering av överblivet läkemedel är i transporten mellan arbetsplatsen och apoteket. Eftersom apoteken inte är skyldiga att kvittera narkotikan man tar emot från en arbetsplats är det faktiskt ingen som riktigt vet om allt kommer fram till destruktion. Som arbetsgivare behöver man också fundera på vilket ansvar man har för sin personal när man låter dem gå i väg med tung narkotika i genomskinliga påsar till ett apotek. Det kan vara riskfyllt och farligt.

Varför ska inte läkemedelsavfall skickas i gula behållare som ”riskavfall/farligt avfall?

Det är också ganska vanligt att en inköpsavdelning upphandlat en tjänst för ”riskavfall” där man låter ett avfallsbolag hämta gula osorterat läkemedelsavfall i gula backar som hanteras som farligt avfall.

Det läkemedelsavfall som uppstår inom äldreomsorg, på djursjukhus, veterinärpraktiker eller i sjöfarten ska inte hanteras som farligt avfall.

Hållbar hantering av läkemedelsavfall med Recarebox

Undersökningar visar att 40 procent av allt läkemedelsavfall utgörs av förpackningar som kan materialåtervinnas. Att sortera bort skrymmande läkemedelsförpackningar från läkemedelsavfallet innan det skickas till destruktion är en miljöförbättring som dessutom är kostnadsbesparande. Med vår tjänst Recarebox kan läkemedelsförpackningarna i stället återvinnas som nya förpackningar istället för att eldas upp som farligt avfall. Det kallar vi hållbart!

Minska läkemedelsstölder och öka tryggheten på arbetsplatsen med Recaremed

Med bra rutiner och enkla åtgärder kan du öka säkerheten vid hanteringen av överblivet läkemedel på din arbetsplats och i hemsjukvården.

Genom att källsortera det överblivna läkemedlet innan destruktion, bidrar du inte bara till en bättre miljö, utan försvårar också stölder av stöldbegärliga läkemedel. Genom att blanda stöldbegärliga läkemedel med övrigt läkemedelsavfall i en insynsskyddad behållare likt med Recarebox försvåras ytterligare att läkemedelsavfallet hamnar i orätta händer.

En annan risk vid hantering av narkotikaklassade läkemedel som ska destrueras är lång väntan på hämtning. I regel blir fyllda gula boxar kvar länge innan hämtning, då det är billigare att skicka flera samtidigt än enstaka leveranser. Det ökar risken för stölder och att läkemedelsavfall försvinner.

Genom att skilja på farligt ”riskavfall” och läkemedel i Recarebox kan det överblivna läkemedlet från arbetsplatsen skickas arbetsdagen därpå utifrån varje arbetsplats behov. Då undviker man att läkemedel som lagras i väntan på transport försvinner och riskerar att användas för missbruk.

Recarebox – en säker, hållbar och regelbunden läkemedelshantering

Om man skiljer på överblivet läkemedel som ska destrueras från farligt av fall kan varje arbetsplats få det hämtat arbetsdagen därpå utifrån varje arbetsplats behov och önskemål.
Dessutom kan det skickas spårbart fram till destruktion och kvitteras när det är förstört. Då spar arbetsplatsen arbetstid och får mer tid för sina egentliga arbetsuppgifter.