Nuläge: hantering läkemedelsavfall

Vi på Recaremed vill förbättra och förenkla hantering av överblivet läkemedel och smittförande avfall inom vården och samtidigt skapa en större trygghet och säkerhet i hanteringen av läkemedelsavfall.

Genom att använda vårt verktyg får er arbetsplats en jämförelse mellan ert nuläge och vilka möjligheter Läkemedelshantering med Recarebox erbjuder inom områdena: trygghet på arbetsplatsen, förebygger risker att läkemedelsavfall missbrukas, frigör tid för kärnverksamheten och minskade koldioxidutsläpp. I beräkningen ingår hela flödet, från det att avfallet uppstår till destruktion.

Bra att veta när du fyller i:

  • Om ni hanterar läkemedelsavfall på olika sätt fyller du i formuläret en gång för varje sätt som används
  • Verktygen avser arbetsplatsen. Om du är ansvarig för mer än en arbetsplats fyller det en gång för varje arbetsplats.

 

Gör nulägesanalys