Hållbarhet

Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet. Våra tjänster bidrar till hållbar utveckling – läkemedelsavfall och kliniskt avfall hanteras tryggt från det att avfallet uppstår till dess att det förstörs på ett kontrollerat sätt enligt gällande lagstiftning.

SÄKERHET

För oss innebär säkerhet bland annat att läkemedelsavfall inte hamnar i fel händer och att hämtningen av avfallet sker under kontrollerade och för kunden trygga former. Vi genomför kontinuerligt riskanalyser i syfte att förbättra och förebygga säkerheten i och kring våra produkter och tjänster.

KVALITET

Vårt kvalitetsarbete berör flera områden – exempelvis funktion och hållbarhet. Våra produkter ska hålla hög kvalitet när det gäller funktionalitet och vara enkla att använda. Produkterna ska också vara trygga att använda under hela sin livstid. Även omhändertagande och destruktion sker under ordnade och kontrollerade former.

Så här beställer du

MILJÖ

Vårt miljötänk genomsyrar hela verksamheten. Våra produkter är tillverkade av förnyelsebar råvara och plaster som vid förbränning blir koldioxid och vatten. Vi samarbetar med företag som har sin tillverkning inom EU. Källsortering av förpackningar och samverkan med transportörer är en viktig del i vårt miljökoncept.

EKONOMI

För dig som kund innebär vårt hållbarhetskoncept en långsiktig kostnadsbesparing. Du får värdefulla synergieffekter genom att exempelvis kunna fylla en Recarebox med 40 procent mer läkemedelsavfall. Hämtning vid dörren sparar dyrbar tid för dig och vår samverkan av transporter ger lägre kostnader och miljöpåverkan.

DINA HÅLLBARA BEHOV

Vi väcker tankar kring hållbarhet hos de många kunder och kommuner som vi jobbar med. De kan koppla vår hållbara utveckling till sin egen verklighet. Vi vill vara ditt första val, lyssnar in och adderar vår erfarenhet och kompetens – och skapar tjänster som möter dina behov på kort och lång sikt. Tillsammans kvalitetssäkrar vi helheten.

VÅRT MÅL – NÖJDA KUNDER

Att följa lagar, förordningar, normer och kontraktskrav är självklart. Vi har en högre ambition än så och sätter utmanande mål för både kundnöjdhet, kvalitet och miljö. Vi följer upp vår prestation och förbättrar ständigt våra tjänster och arbetssätt för att möta förändringar hos kunder och i omvärlden.

VÅR FRAMTIDA UTVECKLING

Vi har lång erfarenhet och bred kompetens inom hållbarhet, men vi utvecklar och säkerställer den långsiktigt genom utbildning. Återkoppling och lärande i samarbete med kunder är avgörande för att utveckla oss själva, våra arbetssätt, våra tjänster och relationer.

Läs mer om oss