Förändringar när du returnerar gula behållare i Sjukvårdens miljötjänst

Recaremed eftersträvar alltid att förenkla våra kunders hantering av farligt avfall och att göra komplicerade saker enklare.
Därför har vi uppgraderat returflödet när du som kund bokar din hämtning av gula behållare för kliniskt avfall.

För att leva upp till Naturvårdsverkets regler för anteckningsskyldighet och för att göra det enkelt för dig som kund till Recaremed har vi låtit utveckla en funktion som gör att alla gula burkar som du skickar tillbaka till oss för destruktion registreras i Naturvårds verkets register för farligt avfall.
Du kan antingen fylla i ett avfalls-id som du fått av Naturvårdsverket eller godkänna att vi övertar din rapporteringsskyldighet fram tills dess att dina gula behållare destrueras i en godkänd anläggning på ett kontrollerat sätt. Detta gör du genom att bocka i en ruta i vårt returformulär.

Om du redan gjort en registrering av ditt avfall med hjälp av e legitimation  ska du fylla i det ID-numret du fått när du registrerade ditt farliga avfall på Naturvårdsverkets hemsida.

Vad betyder anteckningsskyldighet?

En arbetsplats som producerar farligt avfall (även kallad avfallsproducent)  i form av skärande, stickande, smittförande eller cytostatika förorenat avfall  är skyldig att anteckna avfallets uppgifter som anges i 6 kap, 1-5 §§ avfallsförordningen 2020:614 och som ytterligare preciseras i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:5).
Den som är skyldig att föra anteckning ska även rapportera uppgifterna om sitt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister.

En anteckning ska i regel innehålla uppgifter om avfallstyp, vikt, vem som transporterar avfallet, från vem och vilken plats avfallet transporteras från, samt av vem och var avfallet tas emot. Den informationen har vi samlat på transportdeklarationen som du kommer få när vår transportör hämtar dina gula behållare.

Om du har frågor kring anteckningsskyldigheten kan du titta på video från Naturvårdsverket https://www.youtube.com/watch?v=LvSr8L5EizA  eller läsa mer på länken https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall-farligt-avfall/rapportera-till-avfallsregistret/